de helling

Artistieke leiding: Gerrie de Vries
Muziekdramaturgie: Klaas de Vries
Zakelijke leiding: Renee ter Braake


De Helling wil verrassend en veelzijdig muziektheater maken en zich daarmee zonder al te veel dogma’s begeven op de meest uiteenlopende paden. Dit geldt zowel voor de gekozen thema’s (die door hun verscheidenheid verschillende mensen zullen aanspreken) als voor het genre (van opera tot experiment) en zelfs voor stijl en werkwijze (van improvisatie tot frisse uitvoeringen van bestaand repertoire).
Twee uitgangspunten blijven bij alle verscheidenheid gehandhaafd: kleinschaligheid en de muziek als vertrekpunt.

Vanuit de muziek worden alle facetten van de voorstelling ontwikkeld. Overigens streven de makers daarin naar gelijkwaardigheid. Hiervoor wil de Helling samenwerken met componisten en theatermakers van verschillende signatuur. Door te werken vanuit een open houding zal het ontstaansproces van voorstelling tot voorstelling verschillen. Tussen improvisatie en experiment aan de ene kant en het uitvoeren van een volledig uitgeschreven partituur aan de andere kant, zijn alle varianten mogelijk. Naast het ontstaan van nieuw repertoire zal de Helling ook het uitvoeren van bestaand repertoire niet uit de weg gaan, mits er in de ogen van de makers hierbij sprake is van een oorspronkelijke visie.
Behalve de voor de hand liggende betrokkenheid van zangers en musici behoort ook die van schrijvers, beeldende kunstenaars, choreografen en film of videomakers tot de mogelijkheden.

Kleinschaligheid heeft voor de Helling niet alleen een praktische betekenis. Het biedt makers en uitvoerders om met maximale betrokkenheid samen te werken met als beoogd resultaat voorstellingen, waarbij die betrokkenheid op het publiek overslaat. Wij vinden het belangrijk dat in deze tijd waarin theater en muziek (zoals alle kunst) steeds meer onderdruk staat van het commerciële entertainment er een vrijplaats blijft om voor een geïnteresseerd publiek (een elite? desnoods een elite!) met bescheiden middelen essentiële zaken op een onverwachte manier aan de orde te stellen. Hierbij hoeven naar onze overtuiging een zekere complexiteit en toegankelijkheid elkaar niet persé uit te sluiten.