Divine Excess

Divine Excess is de eerste voorstelling van muziektheatergezelschap de Helling. ‘Goddelijke overdaad’ is een voorstelling over extase: religieuze extase zowel als zinnelijke roes. De één gezien als het hoogste goed, gericht op éénwording met de Godheid, de ander als uitermate verdorven, des duivels en zwelgend in lust, beide vormen nauw verbonden met de dood. Lust en vroomheid berusten beide op overgave. Divine Excess zet ze scherp tegenover elkaar neer, maar gaandeweg verstrengelen zij een onontwarbaar kluwen. Muzikaal krijgt dit gestalte in de combinatie van drie zeer verschillende muziekstromen. De pure, eenstemmige gezangen van o.a. Hildegard von Bingen, vol devotie en spiritualiteit, de grillige demonie van de overmatig expressieve klavecimbelmuziek van Forqueray en de mechanisch stampende bezetenheid van de elektronische muziek wisselen elkaar aanvankelijk in snel tempo af. René Uijlenhoet is de componist die al deze stromingen, aangevuld met zijn eigen muziek, refererend aan de oude muziek, aan pop en house, tot een wonderlijke eenheid aaneensmeedt,

foto: Marco Borggreve

Parallel aan de muziek zijn er drie tekststromen. De teksten van De Sade verheerlijken het kwaad en verketteren het streven dat niet gericht is op de onmiddellijke en alzijdige lustbevrediging. Teksten uit o.a. de Bijbel tonen ons het kwaad, maar bieden een mogelijkheid het goede te kiezen. Dit alles komt samen in de verwarde geest van de hoofdpersoon: haar gestamelde twijfels, uitroepen van goddelijke vervoering, gescandeerde verwensingen, godslasteringen en uitingen van vroomheid enerzijds en ongelimiteerde verlangens anderzijds vormen de derde tekst.

Een vrouw wordt in het uur van haar dood bezocht door demonen. Engelen en duivels, figuren uit haar eigen verleden fluisteren haar in dat zij eeuwig zal lijden dan wel dat haar alsnog de genade van de verlossing geschonken zal worden. Was zij goed of slecht? Is zij het offer of brengt zij het offer? In een muzikaal en verbaal pandemonium van tegenstrijdigheden sterft zij tenslotte in opperste verwarring.

Pers over Divine Excess:

…“Divine Excess is de eerste productie van De Helling van componist Klaas de Vries en zijn echtgenote Gerrie de Vries, de zangeres in deze indringende solo.
Een non in een kloostercel geeft zich over aan religieuze en zinnelijke extase. Ze doet dat op een collage met muziek uit negen eeuwen sinds de componerende abdis Hildegard von Bingen, elektronisch bewerkt door René Uijlenhoet. Op tal van teksten, zoals van De Sade, worstelt ze met existentiële vragen om tenslotte te sterven als een vogeltje, vliegend tussen aarde, hemel en hel”…
Kasper Jansen NRC 19 april 2005

Divine Excess werd in 2005 als televisie documentaire opgenomen door de cineast Kees Hin en getoond op 1-10-2005 en 04-10-2005 tijdens het Nederlands Filmfestival 2005 in Utrecht.
De film is in ruime mate gebaseerd op de voorstelling, maar valt te beschouwen al een zelfstandig product en vertoont dan ook door de uiteenlopende camerastandpunten significante verschillen met het oorspronkelijke theaterversie

Kees Hin over Divine Excess:
“In het theater lukt het de zangeres aardig om in “staat van dood” te geraken door hemels zingen af te wisselen met vloeken en schokkende bewegingen, maar zet er een camera op en het wordt bijna, griezelig gevaarlijk, echt.”

Regisseur: Kees Hin
Producent-H: René Mendel
Camera: Alex de Waal
Camera: Diego Gutierrez
Geluid: Erik Langhout
Editor: Diego Gutierrez
Productie company: Interakt

Teksten: De Sade, Baudelaire, de Bijbel, Nag Hammadi, Catherine Millet
Zang en spel: Gerrie de Vries
Techniek: Bert Vermijs
(Elektronische) muziek: René Uijlenhoet
Regie: Ad de Bont
Muziekdramaturgie: Gerrie de Vries, René Uijlenhoet, Klaas de Vries

De film is als promotie DVD te verkrijgen bij de Helling

Divine Excess werd mogelijk gemaakt door het ThuisKopieFonds en de K.F. Heinstichting

 

           

 

Andere producties:
Der Hund
Pa pa pa Vrouw vrouw vrouw (twee verhalen)
Winterreise

I Am Her Mouth

The Reclining Woman

Honderd nachten, honderd jaren

Bij gebrek aan pijn